TOP GUIDELINES OF ثبت علامت تجاری

Top Guidelines Of ثبت علامت تجاری

Top Guidelines Of ثبت علامت تجاری

Blog Article

نرم‌افزار فتوشاپ، در عین حال که قدرتمند و عالی است،... مسکات چیست و چه تاثیری در برند دارد؟

پرداخت هزینه ثبت لوگو برندی که تقاضای آن یک بار از سوی کارشناسان رد شود شانس بسیار کمی برای ثبت شدن در دفعات بعدی دارد.

در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید.

اگر برند دو بعدی و یا سه بعدی است می‌بایست که در چند زاویه تصاویر تهیه و ارائه گردد.

۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.

 ماده ۱۱۵ ـ متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید.

این هزینه به تعداد طبقات، حق ثبت، درج در روزنامه و فاکتورهای ثبت برند تجاری دیگر بستگی دارد. برای همین ما در پارماتیک هزینه ها را به صورت آپدیت شده برای شما درج کرده ایم.

چنانچه مجوزی به نام شرکت وجود ندارد و شرکت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به صورت شخصی داشته باشند برای ثبت قابل قبول می باشد.

– شباهت ظاهری، معنایی یا آوایی (تلفظ) بین دو علامت تجاری باشد.

این مرحله در عین آنکه بسیار بسیار مرحله مهمی است، آسان نیز هست. شما با یک کلیک بیشتر و رفتن به صفحه استعلام برند، می توانید برند مورد نظر خود را وارد کرده و از بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنید.

۳ـ آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده ۱۲۰ این آیین نامه انجام خواهد شد، باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد؛

جایگزینی ثبت بین المللی، به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد. در صورت درخواست مالک، مراتب جایگزینی یادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود.

ماده۱۱۲ ـ در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۲ـ اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه (مالک جدید) یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود؛

Report this page