5 SIMPLE TECHNIQUES FOR ثبت علامت تجاری

5 Simple Techniques For ثبت علامت تجاری

5 Simple Techniques For ثبت علامت تجاری

Blog Article

ماده۱۱۳ ـ مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.

۵ ـ تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛

ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

تبصره۱ـ درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود.

اگر درخواست ثبت برند به دلیل اهانت و سو نیت باشد، حتی اگر ثبت شده باشد، بعدها امکان فسخ شدن آن وجود دارد.

سعی کنید تمام بخش‌های مورد نیاز در فرم را به درستی و با رعایت مسائل امنیتی پر کنید تا با ابلاغیه‌ هایی مانند رد اظهار نامه، رفع نقص و یا رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه مواجه نشوید چون در این صورت روند ثبت برند شما طولانی تر خواهد شد.

۳ـ الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛

 تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، اینجا قابل استرداد نخواهد بود.

اصل آخرین گواهی نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است، مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.

 تبصره۱ـ در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

اولین نکته ای که در این خصوص باید رعایت کنید تکراری نبودن نام تجاری انتخابی شما می باشد. بعد از اطمینان از این مرحله باید سراغ مدارک لازم برای ثبت لوگو بروید. برای ادامه این کار می توانید اقدام به گرفتن استعلام برای ثبت لوگوی تجاری خود از طریق این لینک کنید؛ زیرا ممکن است کسی قبلاً آن را به ثبت رسانده باشد و در آن صورت نام انتخابی شما دیگر به یک نام برای برندتان تبدیل نخواهد شد و البته باید یادآوری کنم که آن لوگوی طراحی شده نیز به ثبت نخواهد رسید.

۶ ـ فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود ، با اشاره به طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی؛

اگر روند کارشناسی منجر به اخطار رد اظهارنامه گردد، مراتب اعتراض از طریق طرح در کمیسیون‌های شبه قضایی قابل پیگیری خواهد بود.

مقاله بعدی طراحی رابط کاربری چیست؟ دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

Report this page